Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Szczyrba

rajca 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536
burmistrz 1524, 1525, 1526, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536

Petrus Sczyrba (Szczirba, Scirba)

Kazimierzanin, zasiadający we władzach miejskich jako reprezentant Kazimierza „w obrębie murów”. Nieco wcześniej, w 1485 roku, w księgach ławniczych został odnotowany na urzędzie ławnika kazimierskiego Maciej Szczyrba, poświadczający czynności dokonane przez egzekutorów testamentu Gabryela – mógł być ojcem rajcy Piotra, ale też równie dobrze postacią obcą, szczególnie że łączący ich przydomek nie należy do rzadkich. Piotr Szczyrba do rady miejskiej pierwszą nominację otrzymał w roku 1524, godność rajcy dzierżył przez dwanaście lat. Jedenastokrotnie w tym czasie powoływany był do rady urzędującej-burmistrzowskiej, wyjątkiem były tu lata 1527–1528, gdy zachowywał pozycję rajcy starego. W 1529 roku stanął przed kazimierskim sądem ławniczym w Kazimierzu i działając w imieniu Stanisława i Katarzyny, dzieci zmarłego Macieja Urbanka, których był zastępcą prawnym, oddał ich dom wraz z ogrodem, położony przy ul. Sukienniczej, ówczesnemu notariuszowi w kancelarii kazimierskiej, późniejszemu rajcy Bartłomiejowi Kromerowi (nr 198).

Dokument wystawiony w 1529 roku w Kazimierzu przez tamtejszych ławników, w którym potwierdzają oni, że przed ich
sądem stanął Piotr Szczyrba, rajca kazimierski, jako zastępca prawny Stanisława i Katarzyny, dzieci zmarłego Macieja
Urbanka, i oddał ich dom wraz z ogrodem, położony przy ul. Sukienniczej, Bartłomiejowi Kromerowi (nr 198), ówczesnemu
notariuszowi miasta Kazimierza, późniejszemu rajcy kazimierskiemu; przy dokumencie pieczęć ławnicza kazimierska – oraz
zbliżenie pieczęci i zapisu imienia z określeniem urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 1116)
Dokument wystawiony w 1529 roku w Kazimierzu przez tamtejszych ławników, w którym potwierdzają oni, że przed ich sądem stanął Piotr Szczyrba, rajca kazimierski, jako zastępca prawny Stanisława i Katarzyny, dzieci zmarłego Macieja Urbanka, i oddał ich dom wraz z ogrodem, położony przy ul. Sukienniczej, Bartłomiejowi Kromerowi (nr 198), ówczesnemu notariuszowi miasta Kazimierza, późniejszemu rajcy kazimierskiemu; przy dokumencie pieczęć ławnicza kazimierska – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia z określeniem urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 1116)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska