Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Maciej piekarz

rajca 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551
burmistrz 1527, 1528, 1533, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551

Mathias panifex (pannifer, pannifex)

Piekarz kazimierski, powołany do rady miejskiej w roku 1527, rajcą był do roku 1551, czyli przez ćwierć wieku. W trakcie sprawowania godności rajcowskiej trzynastokrotnie był powoływany do rady urzędującej-burmistrzowskiej. W księdze miejskiej przy wpisie wyboru rady, w której Maciej piekarz zainaugurował swoje rajcostwo, zaznaczono, że wszedł on do rady na miejsce zwolnione po śmierci rajcy Stanisława Urbanka (nr 190) – jest to wyraz utrwalonej już w poprzednim wieku,zasady dożywotności urzędu rajcy, a co za tym idzie, zamknięcia kręgu sprawujących ten urząd; krąg ten przełamywał dopiero zgon, ustąpienie lub pozbawienie godności rajcy. W okresie aktywności Macieja piekarza pisarze miejscy zaczęli dawać temu wyraz, wskazując, po kim zwolniło się miejsce dla nowego rajcy.

Z radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1521–1533: fragment wpisu
dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1528, z Maciejem piekarzem w składzie –
oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 9, s. 173)
Z radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1521–1533: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1528, z Maciejem piekarzem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 9, s. 173)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska