Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Polanowski

rajca 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576
burmistrz 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1570, 1572, 1573

Joannes Polianowsky

Kazimierzanin, powołany do rady miejskiej w roku 1563, godność rajcy sprawował przez trzynaście lat. W radzie urzędującej-burmistrzowskiej zasiadał ośmiokrotnie. Brał udział w staraniach rady miejskiej o przywilej królewski na sprzedaż soli wielickiej w kawałkach – skutecznie, bo w czerwcu 1566 roku Zygmunt August wydał zgodę na tę sprzedaż w specjalnie wybudowanych na ten cel dwunastu kramach, które miały zostać przyznane przez radę miejską pojedynczym obywatelom za czynszem rocznym 36 groszy, z których dwie trzecie miały iść do skarbu królewskiego, a jedna trzecia miała być przeznaczana na dozbrajanie miasta. Król zobowiązał też żupników do dostarczania do tych kramów 12 bałwanów tygodniowo za taką samą cenę, jak dla solarzy krakowskich. Już w sierpniu 1566 roku rajcowie rozdzielili stragany między siebie i osoby spoza rady, ale z kręgu miejskiej władzy, na zasadzie wieczystego i dziedzicznego prawa. W stosownej uchwale zapisali, że czynią to, mając na uwadze, że uprzywilejowane straganami osoby Rzeczypospolityej Miejskiej z niemałym omieszkaniem pożytków własnych swoich zasłużyli, przeto za te pilności ich jatek solnych dwanaście miastu Kazimierzowi uprzywilejowanych im się należy. W latach 1570–1571 Jan Polanowski był jedną z głównych postaci sprawy kryminalnej Stanisława Bandorskiego, złotnika krakowskiego, który złożył do sądu wielkorządowego skargę przeciw Janowi Polanowskiemu natenczas burmistrzowi będącemu i rajcom kazimierskim o niesłuszne pojmanie i na ratusz więzienie i na gardło jego niewinnie skazanie – sedno sprawy jest niejasne, skończyła się ona w każdym razie bez szkody dla oskarżonych. Jan Polanowski zmarł w 1576 roku. Na zwolnione w tej sposób miejsce w radzie miejskiej w roku 1577 nominację uzyskał Wawrzyniec Slezak (nr 237).

Dokument wydany w 1568 roku w Warszawie, w którym Zygmunt August wzywa wszystkie władze, aby pojmały i uwięziły
Będowskiego (Bendowskiego) i jego wspólników jako burzycieli spokoju publicznego, ponieważ nie zważając na królewskie
listy żelazne, którymi rajcy kazimierscy są objęci, napadli i ciężko poranili na rynku krakowskim Jana Polanowskiego, rajcę
kazimierskiego – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. dok. pap. 1-108)
Dokument wydany w 1568 roku w Warszawie, w którym Zygmunt August wzywa wszystkie władze, aby pojmały i uwięziły Będowskiego (Bendowskiego) i jego wspólników jako burzycieli spokoju publicznego, ponieważ nie zważając na królewskie listy żelazne, którymi rajcy kazimierscy są objęci, napadli i ciężko poranili na rynku krakowskim Jana Polanowskiego, rajcę kazimierskiego – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. dok. pap. 1-108)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska