Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Andrzej kamieniarz

rajca 1391
burmistrz 1391

Andreas latomus (lathomus)

Kamieniarz kazimierski, odnotowany w księdze radzieckiej jedynie w latach 1390–1391. W roku 1390 potwierdzono opłacenie podatku miejskiego, natomiast w roku następnym pojawił się jako nowo wybrany racja urzędujący. Dalszych śladów jego działalności brak. Postaci tej nie należy mylić z odnotowanym także w 1391 roku Andrzejem kamieniarzem zwanym Żydem (Andreas lathomus dictus iude), zamieszkałym przy ul. Solnej – został on przyjęty do prawa miejskiego wtedy, gdy Andrzej kamieniarz był już rajcą.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1391–1402: fragment wpisu
dokumentującego wybór rajców na rok 1391, z Andrzejem kamieniarzem w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 4, s. 19)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1391–1402: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1391, z Andrzejem kamieniarzem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 4, s. 19)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska