Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Marcin z Książa

rajca 1390
burmistrz 1390

Martinus de Ksansch (Kxans, Kxas, Kxuns, Xans, Czans)

Przybysz z miejscowości Książ (być może z Książa Wielkiego położonego między Jędrzejowem a Miechowem, ale też może chodzić o Książ w ziemi średzkiej lub w ziemi opoczyńskiej). Odnotowany w księgach radzieckich kazimierskich w latach 1389–1397. W roku 1390 został powołany do rady miejskiej. Zachowały się zapiski dowodzące opłacania przez Marcina z Książa podatków miejskich do roku 1397 włącznie, jednak brak śladów kontynuowania działalności we władzach miejskich. W 1890 roku pojawił się w Kazimierzu być może krajan rajcy Marcina, Jan, wnuk Schramma z Książa – został przyjęty do kazimierskiego prawa miejskiego, dalsze zaś ślady po nim przepadły.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1387–1390:
fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1390, z Marcinem z Książa w składzie –
zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 3, s. 181)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1387–1390: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1390, z Marcinem z Książa w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 3, s. 181)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska