A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Tenderlowicz

rajca 1539
burmistrz 1539

Jacobus Tenderlowycz (Tenderla)

Kazimierzanin, wieloletni ławnik zasiadający w ławie miejskiej nieprzerwanie w latach 1531– –1538. Bezpośrednio z ławy, w roku 1539, powołany został do rady miejskiej, na krzesło zarezerwowane dla przedstawiciela mieszczan kazimierskich. Zgodnie z zasadami to pierwsze powołanie skutkowało udziałem w składzie rady urzędującej, zatem wówczas pełnił też funkcję burmistrza miasta – jako nowy rajca na końcu całorocznej kolejki członków rady na tej funkcji. Trwająca od 1531 roku aktywność Jakuba Tenderlowicza w kazimierskich władzach po tej jednej kadencji rajcowskiej została przerwana – z rokiem 1539 ślady po tej postaci nikną.

Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich
za lata 1530–1603: fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1539; wśród powołanych Jakub Tenderlowicz –
zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 199)
Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich za lata 1530–1603: fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1539; wśród powołanych Jakub Tenderlowicz – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 199)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności