Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Bartłomiej Piancy

rajca 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657
burmistrz 1652, 1653, 1654, 1655, 1656

Bartholomeus (Bartchłomiey) Piency (Pianti, Piance)

Mularz kazimierski, ławnik w latach 1646–1647 i 1651–1652, rajca od roku 1652, gdy w radzie zajął miejsce po zmarłym Zachariaszu Węgrzynowskim (nr 281). Przypadło mu w udziale sprawowanie władzy w Kazimierzu w czasie zarazy i okupacji. Kronikarz zanotował: podczas Szwedów był Burmistrzem przez dwa lecie. Zabezpieczył wówczas i uratował tym samym miejskie archiwum kazimierskie (kazał zapakować księgi, akta i dokumenty do sześciu okutych skrzyń, opieczętować je i zawieźć do kaplicy św. Doroty przy kościele św. Katarzyny). Należały do niego dwie sąsiadujące ze sobą kamienice położone w zachodniej pierzei dawnego rynku (obecnie rejon ul. Augustiańskiej), w jednej z nich znajdowała się izba z komnatą z oknami ku rynkowi. Zmarł w 1657 roku, pochowano go w kościele św. Katarzyny. Na jego miejsce w 1658 roku został powołany na urząd rajcowski Augustyn Klimerowski (nr 310).

Z akt sądu wielkorządowego obejmujących lata 1644–1652: fragment wpisu z 1651 roku dokumentującego
udział w toczącej się sprawie Łukasza Putza przedstawicieli władz kazimierskich: rajcy Pawła Przytułowicza (nr 304)
i Bartłomieja Piancy, ówczesnego ławnika – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 71, s. 1514)
Z akt sądu wielkorządowego obejmujących lata 1644–1652: fragment wpisu z 1651 roku dokumentującego udział w toczącej się sprawie Łukasza Putza przedstawicieli władz kazimierskich: rajcy Pawła Przytułowicza (nr 304) i Bartłomieja Piancy, ówczesnego ławnika – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 71, s. 1514)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska