Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Sembok

rajca 1454
burmistrz 1454

Jacobus Sembok

Reprezentant kazimierzan lub stradomian w radzie miejskiej, odnotowany jednorazowo jako uczestniczący w roku 1454 wraz z innymi rajcami urzędującymi w potwierdzeniu transakcji między Andrzejem Garbkiem a Piotrem Czarnym starszym (nr 99) i jego żoną Małgorzatą, dotyczącej sprzedaży Piotrowi ogrodu na Blechu, za rocznym czynszem. Postać ta może być tożsama z rajcą Jakubem (nr 123) odnotowanym w 1441 roku.

Fragment dokumentu wydanego w 1454 roku w Kazimierzu, w którym rajcowie, z Jakubem Sembokiem w składzie, potwierdzili,
że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu
pod warunkiem, że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę
kościołowi św. Stanisława na Skałce; ponadto rajcy dodali wówczas Piotrowi kawałek zarośli nad Wisłą, w sąsiedztwie kupionego
ogrodu – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 248)
Fragment dokumentu wydanego w 1454 roku w Kazimierzu, w którym rajcowie, z Jakubem Sembokiem w składzie, potwierdzili, że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu pod warunkiem, że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę kościołowi św. Stanisława na Skałce; ponadto rajcy dodali wówczas Piotrowi kawałek zarośli nad Wisłą, w sąsiedztwie kupionego ogrodu – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 248)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska