A+ A A-
Tom:
strona:

Ilzunk

Ilzyungus (Ilsink, Jizunk, Ylsungus, Ylzung, Elzunk)

Kazimierzanin pochodzenia niemieckiego, ceglarz dzierżawiący cegielnię miejską (podobnie jak w późniejszym czasie Mikołaj ceglarz – nr 31). W latach 1371 i 1372 zasiadał w ławie miejskiej, w tym ostatnim roku za wójtostwa Hensila Pfansmetha (nr 26). W radzie miejskiej odnotowany został jednorazowo w roku 1373 – jako wybrany do rady urzędującej, zatem i dopuszczony do funkcji burmistrzowskiej. W kolejnych latach nie pojawia się już w składzie rady, a z rokiem 1380 nikną w księgach miejskich jakiekolwiek ślady jego aktywności.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności