Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Streczko

rajca 1373
burmistrz 1373

Mieszczanin kazimierski odnotowany na urzędzie rajcy w 1373 roku, w składzie rady urzędującej, zatem wówczas pełnił także funkcję burmistrza Kazimierza. Prawdopodobnie jest tożsamy ze Streczką, który dzierżawił od miasta grunt w Zabłociu i z którego to tytułu w 1373 roku opłacał do kasy miejskiej czynsz. W roku 1377 przy opłacaniu podatków w księdze radzieckiej odnotowany został Jan maritus domine Streczkin – czy ten małżonek Streczkowej był rajcą Streczką, czy drugim mężem wdowy po rajcy, czy też chodziło tu o innych Streczków, to już pozostanie zapewne w mrokach historii.

Z najstarszej zachowanej księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1369–1381:
fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1373, z rajcą Streczką w składzie –
oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 1, s. 101)
Z najstarszej zachowanej księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1369–1381: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1373, z rajcą Streczką w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 1, s. 101)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska