Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Kiwicz

rajca 1372, 1376, 1386, 1389
burmistrz 1372, 1376, 1386, 1389

Nicolaus (Niclos, Niczko, Nicze, Nicz,) Kywicz (Kwicz)

Bogaty mieszczanin kazimierski niemieckiego pochodzenia, syn Hedwigi, po której zajmował rodzinny dom. Kolejny dom zakupił w 1379 roku od Wiskircha. Był właścicielem ziemi położonej w Czyżowej (sąsiadowała z łanem ziemi, który w 1408 roku niejaki Mikołaj Gleywicz z Krakowa odstąpił Mikołajowi Przistanowi). Karierę w kazimierskiej radzie miejskiej rozpoczął w 1372 roku, w którym powołano go do rady urzędującej. Jednak w przeciwieństwie do rajców Krycera (nr 17) i Jakila Haze (nr 18) na roku tym kariery nie zakończył – rajcą urzędującym, a więc i burmistrzem Kazimierza, był również w latach 1376, 1386 i 1389. Zmarł przed 5 grudnia 1407 roku (z tego roku pochodzi wpis mówiący o jego żonie Hance jako o wdowie).

Z najstarszej zachowanej księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1369–1381:
fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1376, z Mikołajem Kiwiczem w składzie –
oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie,
sygn. K 1, s. 143)
Z najstarszej zachowanej księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1369–1381: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1376, z Mikołajem Kiwiczem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 1, s. 143)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska