Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Syla

rajca 1454
burmistrz 1454

Jacobus Syla

Czwarty, obok Mikołaja Zagórskiego (nr 129), Jakuba Semboka (nr 130) i Hanzela wełniarza (nr 131) rajca jednorazowo odnotowany na urzędzie w 1454 roku, w składzie rajców urzędujących, którzy potwierdzali dotyczącą ogrodu na Blechu transakcję między Andrzejem Garbkiem a Piotrem Czarnym starszym (nr 99) i jego żoną Małgorzatą. Postać ta może być tożsama z odnotowanym w 1441 roku rajcą Jakubem (nr 123).

Fragment dokumentu wydanego w 1454 roku w Kazimierzu, w którym rajcowie, z Jakubem Sylą w składzie, potwierdzili, że
Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu pod warunkiem,
że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę kościołowi św. Stanisława
na Skałce; ponadto rajcy dodali wówczas Piotrowi kawałek zarośli nad Wisłą, w sąsiedztwie kupionego ogrodu –
zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 248)
Fragment dokumentu wydanego w 1454 roku w Kazimierzu, w którym rajcowie, z Jakubem Sylą w składzie, potwierdzili, że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu pod warunkiem, że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę kościołowi św. Stanisława na Skałce; ponadto rajcy dodali wówczas Piotrowi kawałek zarośli nad Wisłą, w sąsiedztwie kupionego ogrodu – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 248)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska