A+ A A-

Poczet sołtysów i wójtów jurydyk...

Tom:
strona:

Poczet sołtysów i wójtów jurydyk podkrakowskich oraz wsi i gmin przyłączonych (1397–1912)

6.1 Z ustroju jurydyk podkrakowskich oraz wsi i gmin przyłączonych

6.2 Spisy chronologiczny i alfabetyczny wójtów jurydyk podkrakowskich

6.3 Wójtowie jurydyk podkrakowskich

6.4 Spisy chronologiczny i alfabetyczny sołtysów i wójtów wsi i gmin przyłączonych

6.5 Sołtysi i wójtowie wsi i gmin przyłączonych                                 

Krakowski zespół osadniczy na planie Krakowa sporządzonym w 1783 roku przez Józefa Kromera na zlecenie królewskiej komisji dobrego porządku,
w kopii Józefa Czecha wykonanej w 1792 roku. Plan ten w zamyśle miał stanowić podkład do realizacji zadań związanych z podźwignięciem
Krakowa z upadku i wprowadzenia w nim ładu – w centrum widoczne krakowskie „trójmiasto”, za murami miejskimi zakreślone jurydyki, dalej na
obrzeżach podmiejskie wsie. Tereny po prawej stronie Wisły były już wówczas pod zaborem austriackim, powstawało tam miasto Podgórze
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Zb. Kart II-18)
Krakowski zespół osadniczy na planie Krakowa sporządzonym w 1783 roku przez Józefa Kromera na zlecenie królewskiej komisji dobrego porządku, w kopii Józefa Czecha wykonanej w 1792 roku. Plan ten w zamyśle miał stanowić podkład do realizacji zadań związanych z podźwignięciem Krakowa z upadku i wprowadzenia w nim ładu – w centrum widoczne krakowskie „trójmiasto”, za murami miejskimi zakreślone jurydyki, dalej na obrzeżach podmiejskie wsie. Tereny po prawej stronie Wisły były już wówczas pod zaborem austriackim, powstawało tam miasto Podgórze (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Zb. Kart II-18)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności