Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Maciej młynarz

rajca 1459
burmistrz 1459

Mathias pistor

Młynarz lub piekarz – określeniu pistor przypisano tu znaczenie „młynarz” dla odróżnienia tej postaci od późniejszego o kilkadziesiąt lat Macieja piekarza (nr 193). Reprezentant mieszkańców Kazimierza we władzach miejskich, w roku 1459 wraz z innymi rajcami z rady urzędującej brał udział wraz z Maciejem z Milejowa, kanonikiem sądeckim, wikariuszem kanoników katedralnych krakowskich, w udzielaniu przywileju związanego z jeziorem położonym w należącej do Kazimierza wsi Zabłocie znajdującej się za Wisłą.

Z kopiarza przywilejów: fragment wpisu przywileju dotyczącego jeziora położonego we wsi Zabłocie,
którego udzielili rajcowie kazimierscy, z Maciejem młynarzem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 136, s. 14)
Z kopiarza przywilejów: fragment wpisu przywileju dotyczącego jeziora położonego we wsi Zabłocie, którego udzielili rajcowie kazimierscy, z Maciejem młynarzem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 136, s. 14)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska