Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Wróblowice

Zobacz również

                                             

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Wróblowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie
w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum
Wróblowic w rejonie dzisiejszej ulicy Niewodniczańskiego
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Wróblowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Wróblowic w rejonie dzisiejszej ulicy Niewodniczańskiego
Centrum Wróblowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Wróblowice w 1849 roku oraz pochodzący
z 1846 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Wróblowice i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 703 II, III; sygn. K. Krak. op. 166, s. 1)
Centrum Wróblowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Wróblowice w 1849 roku oraz pochodzący z 1846 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Wróblowice i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 703 II, III; sygn. K. Krak. op. 166, s. 1)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska