A+ A A-
Tom:
strona:

Wolfgang hrabia von Zollern

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1819 roku

…ażeby kommissarzom do demarkacji z strony Najjaśniejszego Cesarza Austrii … wyznaczonym prawo obywatelstwa udzielone zostało… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191)

Wolfgang hrabia von Zollern

 

austriacki urzędnik gubernialny, przedstawiciel cesarza Austrii w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa​

 

Herb rodowy Zollernów (Hohenzollernów).

 

Wolfgang Carl Friedrich von Zollern, hrabia, austriacki urzędnik gubernialny. Urodzony 31 października 1783 r., przedstawiciel dawnego możnego rodu Zollernów wywodzącego się ze Szwabii, wpisanego w powstanie dynastii Hohenzollernów – jednak reprezentowana przez niego gałąź rodzinna nie przyczyniła się do przeszłej świetności rodowej. Odnotowywany w latach 1807–1817 w Krajowym Gubernium Królestwa Galicji i Lodomerii we Lwowie na pomocniczym stanowisku asystenta biurowego. Wówczas to, w 1816 r., skierowany został do Krakowa w celu sprawowania funkcji sekretarza komisji demarkacyjnej działającej w związku z wytyczaniem granic między Wolnym Miastem Krakowem a Rosją (Królestwem Polskim), Austrią i Prusami. Na zakończenie tej misji, w 1818 r., awansował w Gubernium na stanowisko gubernialnego koncepisty – sprawował je przez następne 22 lata. W 1840 r. został dyrektorem wydzielonej w ramach Krajowego Gubernium na prawach departamentu Dyrekcji Protokołu. Kierował tą jednostką do 1847 r., wtedy też prawdopodobnie przeszedł w stan spoczynku. Odznaczony polskim Orderem św. Stanisława IV kl. Zmarł 18 listopada 1864 r. w Wiedniu, w Starhemberg’schen Freihause.

 

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK;

 

Tytuł nadany w wyniku poszerzenia uchwały Senatu Rządzącego nr obrad 1379, nr Dziennika Głównego 2632 (ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191) podjętej 17 sierpnia 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Poszerzenie uchwały polegało na włączeniu do niej sześciu uczestników zespołu demarkacyjnego zajmującego się wyznaczaniem granic WMK z ramienia Austrii (ANK, sygn. WM 622, nlb), por. s. 114. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

 

fragment notatki z „Gazety Lwowskiej” z 1820 r., nr 23, dotyczącej przyzwolenia cesarza Austrii na przyjęcie przez Wolfganga von Zollerna zagranicznych zaszczytów: Orderu św. Stanisława przyznanego przez cesarza Rosji i honorowego obywatelstwa Krakowa nadanego przez Senat Wolnego Miasta Krakowa.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności