Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Wojciech Kraina

Rajca 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559
Burmistrz 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1555, 1557

Albertus Crainius (Craina)

Doktor medycyny, astrolog, urodzony około 1485 roku w ziemi krajeńskiej w kaliskiem. Do Krakowa przybył w 1506 roku na studia na Uniwersytecie Krakowskim, od 1515 roku wykładał na Wydziale Filozoficznym jako docent extraneus i kolega mniejszy. Porzucił jednak krakowską uczelnię i w Bolonii uzyskał stopnień doktora medycyny. Zrezygnował z kariery uniwersyteckiej, otworzył praktykę lekarską (był domowym lekarzem kasztelana Jana Tarnowskiego) i oddał się badaniom astrologicznym (wymierzał południk krakowski, sporządzał almanachy i horoskopy). W 1526 roku uzyskał obywatelstwo krakowskie, dwa lata później zasiadł w radzie miejskiej na ponad 30 lat. Do rady urzędującej był powoływany ośmiokrotnie. Zajmował się finansami miasta, przez lata zastępując lonerów Stanisława Strausa (nr 357) i Stanisława Cyrusa (nr 371). W sporze o język kazań w kościele Mariackim reprezentował „frakcję polską”. W 1539 roku zasiadł w rajcowskiej komisji dla reformy prawa procesowego. Od 1540 roku był prowizorem szpitala scholarów, od 1545 roku szpitala św. Ducha. Zasłużył się podczas zarazy w 1543 roku, organizując w mieście opiekę medyczną i sanitarną. Był właścicielem domów przy ulicach Siennej, Szpitalnej, Szczepańskiej i św. Anny. Miał pięć żon, wśród nich leciwą, bo siedemdziesięcioletnią Jadwigę Saszowską zwaną Kąsichową oraz Armesanę, młodziutką Włoszkę z dworu królowej Bony, córkę kuchmistrza królowej. Zmarł 7 listopada 1559 roku. Jego jedyny syn Jakub poszedł w ślady ojca – uzyskał w Bolonii stopień doktora medycyny, następnie praktykował w Krakowie. Córka Brygida została żoną Stanisława Różanki (nr 393).

 

Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strona 258 z wpisem z 1533 roku dotyczącym przyjęcia
przez Wojciecha Krainę, wówczas burmistrza, wraz z rajcami Michałem Bogaczem (nr 340) i Hieronimem Spiczyńskim
(nr 342) zeznania testamentowego złożonego przez Katarzynę Regułę – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 258)
Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strona 258 z wpisem z 1533 roku dotyczącym przyjęcia przez Wojciecha Krainę, wówczas burmistrza, wraz z rajcami Michałem Bogaczem (nr 340) i Hieronimem Spiczyńskim (nr 342) zeznania testamentowego złożonego przez Katarzynę Regułę – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 258)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska