A+ A A-
Tom:
strona:

Wojciech Bednarski

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 8 października 1896 roku

…w uznaniu położonych zasług około upiększenia miasta przez założenie ogrodu miejskiego na Krzemionkach… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 19)

Wojciech Bednarski

 

kierownik Szkoły Ludowej, dyrektor Kasy Oszczędności w Podgórzu

 

Portret Wojciecha Bednarskiego namalowany przez Franciszka Machnickiego w 1895 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Wojciech Bednarski, nauczyciel, dyrektor szkół, społecznik. Urodzony 12 stycznia 1841 r. w Kunicach k. Gdowa w rodzinie włościańskiej, syn Jana i Katarzyny z domu Kasprzyk. W latach 1863–1864 pomocniczy nauczyciel w szkole ludowej głównej w Krakowie, w 1865 r. w szkole realnej w Tarnowie. W 1866 r. nauczyciel i dyrektor w szkole ludowej trywialnej (elementarnej) w Podgórzu. W 1868 r. przekształcono ją w szkołę ludową główną (od 1874 r. ludową pospolitą męską 4-klasową, od 1894 r. 5-klasową), nadal pod dyrekcją (w latach 1874–1891 pod kierownictwem) Bednarskiego. W szkolnictwie pracował do 1894 r. W latach 1884–1906, tj. przez 22 lata, zasiadał w Radzie Gminnej (następnie Miejskiej) Podgórza. Organizator stowarzyszeń w Podgórzu, m.in. w 1884 r. Towarzystwa Wzajemnej Pomocy „Rodzina”, w 1895 r. Stowarzyszenia Pożyczkowo-Oszczędnościowo „Wzajemna Pomoc”; w 1894 r. inicjator Towarzystwa Upiększania Miasta Podgórza. Do historii Podgórza przeszedł jako twórca parku miejskiego na Krzemionkach, otwartego w 1896 r. (w 1906 r. nadano mu jego imię). Żonaty z Julią z Adamskich, mieli synów Tadeusza, Adama i Kazimierza oraz córkę Zofię. Zmarł 23 lutego 1914 r.; spoczywa na cmentarzu Podgórskim starym w Krakowie.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 1254 podjętą na posiedzeniu 8 października 1896 r. (ANK, sygn. 29/53/7, s. 967), gdy stanowisko burmistrza sprawował Roman Klein. W uzasadnieniu wyeksponowano założenie ogrodu miejskiego na Krzemionkach. Dyplom wręczono 3 stycznia 1897 r. w Podgórzu. Nadanie godności Wojciechowi Bednarskiemu uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 19). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa (patrz także s. 179).

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku – grobowiec rodzinny na cmentarzu Podgórskim starym w Krakowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności