Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Edward hrabia Starzeński

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 16 lutego 1899 roku

…w uznaniu Jego niepomiernych zasług około gminy… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 21)

Edward hrabia Starzeński

 

starosta powiatu podgórskiego

 

Zdjęcie prasowe z czasopisma „Nowości Ilustrowane” z 1909 r., nr 39, oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Edward Starzeński z Grabownicy, hrabia, herbu Lis, prawnik, urzędnik administracji austriackiej, radca namiestnictwa, starosta. Urodzony 13 października 1855 r. w Górze Ropczyckiej na Podkarpaciu. Syn Kazimierza Ksawerego, ziemianina, członka wiedeńskiej Izby Panów, i Marii ze Smorągiewiczów. Gimnazjum ukończył w Krakowie, studia prawnicze na uniwersytecie w Insbrucku. Przez 4 lata pracował w starostwach w Bozen i  Schwaz, przez dalszych 12 lat w starostwach w Wiedniu i Kornenburgu. W 1894 r. skierowany do Krakowa, gdzie w randze sekretarza namiestnictwa został komisarzem powiatowym, następnie sekretarzem starostwa, z jednoczesnym pełnieniem obowiązków zastępcy delegata namiestnictwa. W roku 1896, gdy utworzono starostwo w Podgórzu, mianowany starostą powiatu podgórskiego. Stanowisko to pełnił przez 13 lat, do śmierci. W tym czasie został mianowany rzeczywistym radcą namiestnictwa oraz otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Franciszka Józefa. W 1881 r. w Insbrucku poślubił Minę Filomenę Bandeson, mieli córki Marię i Kazimierę oraz synów Kazimierza i Egona. Po ukąszeniu przez, jak podawała prasa, „złośliwą muchę” podczas polowania w okolicach Wiednia zmarł 11 września 1909 r. w Podgórzu; pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 1814 podjętą na posiedzeniu 16 lutego 1899 r. (ANK, sygn. 29/53/8, s. 194–196), gdy stanowisko burmistrza sprawował Nikodem Garbaczyński. W uzasadnieniu ogólnie przywołano niepomierne zasługi. Dyplom został wręczony 19 marca 1899 r. podczas przyjęcia w sali podgórskiego „Sokoła”. Honorowe obywatelstwo Edwarda Starzeńskiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 21). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa (patrz także s. 163, 178).

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku w katakumbie Zakładu Pogrzebowego „Concordia” Jana Wolnego w kwaterze 56 cmentarza Rakowickiego w Krakowie i zbliżenie tablicy nagrobnej.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska