Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Kazimierz hrabia Badeni

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 9 maja 1895 roku

…we wdzięcznem uznaniu Jego niespożytych zasług i obfitej w zbawienne skutki działalności dla dobra kraju… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 18)

Kazimierz hrabia Badeni

 

namiestnik Galicji

 

Portret Kazimierza Badeniego – kadr z fotografii wykonanej ok. 1890 r. w lwowskiej pracowni Trzemeski & Błachowski oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. 

 

Kazimierz Feliks Badeni, hrabia, herbu Bończa, polityk, premier austriacki, namiestnik Galicji. Urodzony 14 października 1846 r. w Surochowie k. Jarosławia, syn Władysława, posła do Sejmu Krajowego, i Cecylii z domu Mier, brat Stanisława Marcina (por. s. 356–357). Ukończył Uniwersytet Jagielloński z tytułami doktora praw i filozofii. Po praktyce w Namiestnictwie we Lwowie został starostą powiatowym: od 1871 r. w Żółkwi, od 1873 r. w Rzeszowie i od 1886 r., już w randze radcy Namiestnictwa, w Krakowie. W 1888 r. mianowany namiestnikiem Galicji, urząd ten sprawował do 1895 r. W tymże roku cesarz powierzył mu urząd premiera rządu austriackiego (Przedlitawii). Rząd ten upadł w 1897 r. (jedną z przyczyn było zrównanie języków czeskiego i niemieckiego). Przez 5 kadencji, od 1882 r. do śmierci, był posłem do Sejmu Krajowego Galicji. Od 1878 r. cesarski szambelan, od 1888 r. rzeczywisty tajny radca. Kawaler wielu orderów, w tym Krzyża Wielkiego Orderu Leopolda. Honorowy obywatel m.in. także Lwowa. Żonaty z Marią Apolonią ze Skrzyńskich, ojciec Ludwika Józefa oraz Marii 1° v. Krasińskiej, 2° v. Zamoyskiej. Zmarł 9 lipca 1909 r. w miejscowości Krasne; pochowany w nieistniejącej już krypcie Badenich w Busku koło Lwowa, gdzie miał majątek.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 944 podjętą na posiedzeniu 9 maja 1895 r. (ANK, sygn. 29/53/7, s. 833), gdy stanowisko burmistrza sprawował Roman Klein. W uzasadnieniu przywołano ogólne zasługi dla Kraju – Galicji. W sierpniu 1895 r. Rada zadecydowała o pokryciu kosztów delegacji mającej wręczyć dyplom ozdobiony przez Jerzego Kossaka i oprawiony przez Roberta Jahodę. Honorowe obywatelstwo Kazimierza Badeniego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 18). Wcześniej, w 1894 r., został on honorowym obywatelem Krakowa (patrz s. 292–293). Dla tej postaci nie miała więc znaczenia przywoływana wcześniej uchwała Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz notatka prasowa z dziennika „Nowa Reforma” z 1909r., nr 309, o zgonie w drodze powrotnej z kolejnego pobytu w Karlsbadzie.

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska