A+ A A-
Tom:
strona:

Władysław Bartoszewski

tytuł honorowego obywatela nadany 19 grudnia 2012 roku

…za wkład w działalność publicystyczną i naukową dla zachowania pamięci o dziedzictwie Polskiego Państwa  podziemnego i Powstania Warszawskiego… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXIII/897/13)

Władysław Bartoszewski

 

historyk, publicysta, dyplomata, polityk

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 6 lutego 2013 r. w Pałacu Wielopolskich. Władysław Bartoszewski w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Władysław Bartoszewski (pseudonimy: „Ludwik”, „Teofil”), historyk, publicysta, dziennikarz, polityk, dyplomata, profesor wizytujący. Urodzony 19 lutego 1922 r. w Warszawie. Podczas okupacji pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu, osadzony w obozie Auschwitz, zwolniony po interwencji PCK. Od 1942 r. w Armii Krajowej przy Komendzie Głównej, członek „Żegoty”, powstaniec warszawski, podporucznik. W 1946 r. aresztowany, skazany za szpiegostwo, zwolniony w 1954 r., zrehabilitowany. Od 1956 r. w redakcji „Stolicy”, działał w opozycyjnym Polskim Stronnictwie Ludowym, od 1963 r. współpracownik Radia Wolna Europa, związany z opozycją demokratyczną i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, w 1981 r. internowany. W III RP w latach 1990–1995 ambasador RP w Austrii, w 1995 r. i w latach 2000–2001 minister spraw zagranicznych, w latach 2001–2015 przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, izraelskim medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Zmarł 24 kwietnia 2015 r. w Warszawie; pochowany tamże w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXIII/ 897/13 podjętą 19 grudnia 2012 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Nadanie to zbiegło się z jubileuszem 90-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu (patrz s. 147) nastąpiło 6 lutego 2013 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Prezentacja dyplomu w obecności prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz wystąpienie Władysława Bartoszewskiego z mównicy prezydialnej Rady.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności