Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Mieczysław Tomaszewski

tytuł honorowego obywatela nadany 11 lipca 2012 roku

…za wkład w rozwój krakowskiej muzykologii, propagowanie wartości humanistycznych oraz kultury narodowej… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LII/703/12)

Mieczysław Tomaszewski

 

profesor muzykologii, wykładowca teorii i historii muzyki

 

Fotografia portretowa Mieczysława Tomaszewskiego i własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Mieczysław Aleksander Tomaszewski, muzykolog, teoretyk i estetyk muzyki, edytor, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Urodzony 17 listopada 1921 r. w Poznaniu, tam uczył się w szkołach muzycznych. Ochotnik w kampanii wrześniowej 1939 r., przydzielony do Brześcia nad Bugiem, zbiegł z internowania. Po wojnie osiadł w Bydgoszczy, brał udział w odbudowywaniu życia teatralnego i muzycznego w Polsce; od 1949 r. dyrektor naczelny Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej. W 1952 r. zamieszkał w Krakowie; redaktor naczelny i dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. W 1959 r. ukończył muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, do 1966 r. wykładał tam teorię i estetykę muzyczną, od 1959 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Muzycznej, w 1979 r. przemianowanej na Akademię Muzyczną (od 1971 r. docent, od 1989 r. profesor). W latach 1966–1986 kierował założonym przez siebie Podyplomowym Studium Edytorstwa Muzycznego. Centrum jego zainteresowań stanowiła twórczość Fryderyka Chopina. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 14 stycznia 2019 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LII/703/12 podjętą 11 lipca 2012 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Przyznanie godności zbiegło się z jubileuszami 90-lecia urodzin oraz 60-lecia związku uhonorowanego z Krakowem. Wręczenie dyplomu nastąpiło 25 września 2012 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Nieobecnego uhonorowanego podczas uroczystości reprezentowała małżonka Wanda Tomaszewska. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 25 września 2012 r. w Pałacu Wielopolskich – reprodukcja duplikatu dyplomu oraz z Sali Obrad RMK: wręczenie oryginału przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK na ręce małżonki uhonorowanego, Wandy, a także gratulacje od ks. kard. abp. metropolity seniora Franciszka Macharskiego.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska