Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Krzysztof Penderecki

tytuł honorowego obywatela nadany 12 czerwca 2013 roku

…jednemu z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów, w dowód uznania Jego szczególnych zasług… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXVI/1103/13)

Krzysztof Penderecki

 

kompozytor i dyrygent, profesor sztuk muzycznych

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 26 września 2013 r. w Pałacu Wielopolskich. Krzysztof Penderecki w Sali Obrad RMK podczas wystąpienia oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Krzysztof Eugeniusz Penderecki, kompozytor i dyrygent, pedagog, profesor i rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. Urodzony 23 listopada 1933 r. w Dębicy. Studiował kompozycję w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, w 1979 r. przemianowanej na Akademię Muzyczną w Krakowie, od 2021 r. jego imienia; od 1958 r. pracował na tej uczelni, w latach 1972–1987 był jej rektorem, a w latach 1987–1990 dyrektorem artystycznym Filharmonii Krakowskiej. Autor czterech oper, ośmiu symfonii i szeregu innych utworów, od dzieł orkiestrowych, koncertów instrumentalnych i opraw chóralnych po utwory kameralne i muzykę filmową. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, honorowy prezes Związku Kompozytorów Polskich, doktor h.c. m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i macierzystej uczelni. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także medalem „Cracoviae Merenti” (patrz s. 531–532). Zmarł 29 marca 2020 r. w Krakowie; tamże w bazylice pw. św. Floriana złożona została urna z prochami – w przygotowaniu docelowe miejsce spoczynku w Panteonie Narodowym w kościele pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVI/ 1103/13 podjętą 12 czerwca 2013 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Nadanie to zbiegło się z jubileuszem 80-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 26 września 2013 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Reprodukcja duplikatu dyplomu honorowego obywatelstwa oraz w foyer Sali Obrad UMK złożenie podpisu przez Krzysztofa Pendereckiego na tym duplikacie w obecności prezydenta miasta.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska