A+ A A-
Tom:
strona:

Witold Mora-Korytkowski

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 17 marca 1914 roku

…w dowód uznania niepospolitych zasług, w szczególności z powodu skutecznego przeprowadzenia ordynacji wyborczej sejmowej i zmiany statutu krajowego… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 55)

Witold Mora-Korytkowski

 

namiestnik Galicji

 

Witold Mora-Korytowski na fotografii sprzed 1905 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Witold Mora-Korytowski z Korytowa, herbu Mora, prawnik, minister, poseł do Sejmu Krajowego Galicji, namiestnik Galicji. Urodzony 8 sierpnia 1850 r. w Grochowiskach Szlacheckich koło Rogowa w zaborze pruskim, syn Teofila i Anastazji z Potockich. Ukończył gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, studiował prawo na Uniwersytecie Berlińskim. W cesarstwie austro-węgierskim wiceprezes Krajowej Dyrekcji Skarbu, od 1901 r. w randze tajnego radcy. W latach 1906–1908 minister skarbu w rządzie austriackim (Przedlitawii). W 1913 r. mianowany namiestnikiem Galicji, urząd ten sprawował do 1915 r. W latach 1908–1914 poseł do Sejmu Krajowego Galicji, w latach 1909–1918 członek Izby Panów Rady Państwa. Po przeprowadzeniu się w 1919 r. do Poznania został prezesem Naczelnej Organizacji Przemysłu Spirytusowego w Polsce oraz prezesem rad nadzorczych Zachodnio-Polskiego Zjednoczenia Spirytusowego w Poznaniu i Centrali Spirytusowej w Poznaniu. Kawaler Wielkiego Krzyża Orderu Leopolda z Brylantami, Orderu Żelaznej Korony I kl., Wielkiego Krzyża Orderu Franciszka Józefa. Żonaty z Wandą z Zaborowskich. Zmarł 10 lipca 1923 r. w Poznaniu; tymczasowo pochowany na poznańskim dawnym cmentarzu farnym, losy grobu nieznane.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 5725 podjętą na posiedzeniu 17 marca 1914 r. (ANK, sygn. 29/53/10, s. 586– 587), gdy stanowisko burmistrza sprawował Franciszek Jerzy Maryewski. W uzasadnieniu przywołano prace prowadzone na rzecz nowej ordynacji wyborczej do Sejmu Krajowego oraz zmiany statutu dla Galicji. Wręczenie dyplomu nastąpiło 30 maja 1915 r. w Białej, gdzie ewakuowano Namiestnictwo z Lwowa. Uhonorowanie uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 55). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa (patrz także s. 180).

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz fotografia studyjna.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności