Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Marcin hrabia Badeni

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 27 czerwca 1912 roku

…w dowód uznania niepospolitych zasług… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 53)

Stanisław Marcin hrabia Badeni

 

marszałek krajowy Galicji

 

Stanisław Marcin Badeni na fotografii z ok. 1875 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Stanisław Marcin Badeni, hrabia, herbu Bończa, prawnik, polityk, marszałek krajowy Galicji. Urodzony 9 sierpnia (lub 7 września) 1850 r. w Surochowie koło Jarosławia, syn Władysława, posła do Sejmu Krajowego, i Cecylii st. z domu Mier, brat Kazimierza Feliksa (por. s. 292–293, 344–345). Ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie, a następnie prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Rady Szkolnej Krajowej, od 1883 r. w Sejmie Krajowym Galicji. Od 1891 r. dożywotnio zasiadał w Izbie Panów wiedeńskiej Rady Państwa. W latach 1895–1901 oraz 1903–1912 marszałek krajowy Galicji. Miał znaczny udział w odzyskaniu Wawelu od wojsk austriackich. Odznaczony m.in. Wielką Wstęgą Orderu Leopolda oraz papieską Komandorią Orderu św. Grzegorza, wyróżniony licznymi honorowymi obywatelstwami miast, w tym także Lwowa, Rzeszowa i Sanoka. Żonaty z Cecylią mł. z domu Mier, pozostawił synów: Stanisława Henryka, historyka, doktora habilitowanego prawa na UJ, Henryka, księdza dziekana infułata metropolii lwowskiej, i Stefana Rafała, po ojcu dziedzica pałacu i majątku Koropiec ma Podolu. Zmarł 12 października 1912 r. we własnych dobrach w Radziechowie koło Lwowa; tamtejsza kaplica Badenich, gdzie spoczął, nie zachowała się.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej podjętą na posiedzeniu 27 czerwca 1912 r. (ANK, sygn. 29/53/10, s. 312), gdy stanowisko burmistrza sprawował Franciszek Jerzy Maryewski. W uzasadnieniu wskazano niepospolite zasługi, zapewne związane z funkcją marszałka krajowego Galicji. Honorowe obywatelstwo Stanisława Marcina Badeniego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 53). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz portret z 1903 r. pędzla Kazimierza Pochwalskiego.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska