Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Juliusz Franciszek Leo

tytuł honorowego obywatela podgórza nadany 17 marca 1914 roku

…w dowód uznania niepospolitych zasług i obfitej w zbawienne skutki działalności około przeprowadzenia ordynacji wyborczej sejmowej i zmiany statutu krajowego…

 (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 57)

Juliusz Franciszek Leo

 

poseł do Rady Państwa w Wiedniu, prezydent miasta Krakowa

 

Juliusz Franciszek Leo w stroju staropolskim na portrecie pędzla Teodora Grotta oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Juliusz Franciszek Leo, prawnik, ekonomista, polityk, prezydent Krakowa. Urodzony 15 września 1861 r. w Stebniku koło Drohobycza, syn Juliusza, radcy górniczego, i Krystyny z Holzträgerów. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1884 r. doktor praw, w 1888 r. docent nauk skarbowości, od 1892 r. jako profesor wykładał w UJ skarbowość i prawo skarbowe. W 1893 r. wybrany do Rady Miejskiej w Krakowie, w której zasiadał przez ćwierć wieku, do 1918 r. W 1904 r. wybrany prezydentem miasta – urząd ten pełnił do śmierci w 1918 r., z przerwą w listopadzie 1914 r., gdy wyjechał do Wiednia, a władze galicyjskie zawiesiły działanie Rady Miejskiej i powołały komisarza rządowego; szybki powrót zapewnił kontynuację prezydentury i dokończenie dzieła życia, którym było utworzenie Wielkiego Krakowa. W latach 1901–1914 zasiadał w Sejmie Krajowym Galicji, w latach 1911–1918 w wiedeńskiej Radzie Państwa, gdzie prezesował Kołu Polskiemu. W 1914 r. współtworzył Naczelny Komitet Narodowy i początkowo stał na jego czele. Piastował godność tajnego radcy. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Franciszka Józefa. Żonaty z Wilhelminą Cecylią z Klęskich, mieli trzech synów i dwie córki. Zmarł 21 lutego 1918 r. w Krakowie; pochowany tamże w grobowcu-pomniku na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 5726 podjętą na posiedzeniu 17 marca 1914 r. (ANK, sygn. 29/53/10, s. 586– 587), gdy stanowisko burmistrza sprawował Franciszek Jerzy Maryewski. W uzasadnieniu przywołano dzieło Wielkiego Krakowa i prace na rzecz nowej ordynacji wyborczej do Sejmu Krajowego. Dyplom (patrz s. 172) wręczono 7 czerwca 1915 r. w Pałacu Larischa (patrz s. 180). Honorowe obywatelstwo Juliusza Franciszka Lea uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 57). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa (patrz także s. 166–167).

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku Juliusza Franciszka Lea – grób z pomnikiem między kwaterami 3–4 i 5–6 cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska