A+ A A-
Tom:
strona:

Wilhelm baron von Pflügl

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1833 roku

...gdy w roku 1818 członkom pierwszą Kommissję Organizacyjną składającym praw obywatelstwa kraju tutejszego udzielono, Prezes Senatu wnosi, aby i teraz trzech Kommissarzy nadzwyczajnych ... w grono obywateli przyjąć... (z uchwały Senatu - ANK, sygn. WMK IV-22, s.22)

Wilhelm baron von Pflügl

 

radca legacji, komisarz w Komisji Reorganizacyjnej Wolnego Miasta Krakowa  upełnomocniony przez cesarza Austrii​

 

Portret Wilhelma von Pflügla w grafice Józefa Sonntaga datowanej na rok 1833 oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Wilhelm von Pflügl (Wilhelm Pflügl von Lissinetz), baron, herbu własnego, radca dworu, urzędnik austriackiej administracji centralnej. Urodzony 27 sierpnia 1790 r. w Linzu, w wiedeńskiej hierarchii osiągnął stanowisko radcy ministerialnego w Ministerstwie Cesarskiego i Królewskiego Domu i Spraw Zagranicznych. W 1833 r. jako radca legacji (pomocniczy przedstawiciel dyplomatyczny) z tytułem komisarza pełnomocnego cesarza Austrii ds. reorganizacji Wolnego Miasta Krakowa wszedł z ramienia Austrii w skład Komisji Reorganizacyjnej trzech „mocarstw opiekuńczych”, która w tymże 1833 r. nadała WMK nową konstytucję, restrykcyjną dla i tak ograniczonej suwerenności państwa-miasta. Uzyskał tytuł radcy dworu. Komandor Austriacko-Cesarskiego Orderu Leopolda, kawaler portugalskiego Królewskiego Orderu Wieży i Miecza, odznaczony saskim Królewskim Orderem Zasługi Cywilnej i Cesarsko-Austriackim Orderem Franciszka Józefa. W testamencie zapisał poważną kwotę pieniężną na cele charytatywne do dyspozycji namiestników Dolnej i Górnej Austrii, Styrii i Dalmacji oraz naczelników Karyntii i Krainy. Zmarł 22 listopada 1869 r. w Wiedniu; pochowany na tamtejszym cmentarzu Währinger, obecnie w tym miejscu Währinger Schubertpark.

 

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK; niżej odcisk w laku pieczęci herbowej odciśniętej przez uhonorowanego w imieniu cesarza Austrii na akcie zreformowanej w 1833 r. konstytucji WMK;

 

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 1952, nr Dziennika Głównego 5260 (ANK, sygn. WMK IV-22, s. 21) podjętą 17 sierpnia 1833 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Kasper Wielogłowski. Była to wspólna uchwała dla trzech komisarzy Komisji Reorganizacyjnej WMK: Wilhelma von Pflügla, Augusta von Forckenbecka i Ludwika Tęgoborskiego. Uhonorowanie nastąpiło w związku z przygotowaniem i nadaniem w 1833 r. nowej konstytucji WMK, co było zadaniem Komisji Reorganizacyjnej.

 

fotografia najstarszej z bram wejściowych na miejsce spoczynku Wilhelma von Pflügla – cmentarz Währinger, obecnie Währinger Schubertpark w Wiedniu (patrz także s. 114–115).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności