A+ A A-
Tom:
strona:

August von Forckenbeck

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1833 roku

…gdy w roku 1818 członkom pierwszą Kommissję Organizacyjną składającym prawo obywatelstwa Kraju  tutejszego udzielono, Prezes Senatu wnosi, aby i teraz trzech Kommissarzy Nadzwyczajnych … w grono obywateli przyjąć…

(z uchwały Senatu – ANK, sygn. WMK IV-22, s. 21)

August von Forckenbeck

 

tajny radca regencji, komisarz w Komisji Reorganizacyjnej Wolnego Miasta Krakowa upełnomocniony przez króla Prus

 

Portret Augusta von Forckenbecka w grafice Józefa Sonntaga datowanej na rok 1833 oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

August Maria Joseph Friedrich von Forckenbeck, pruski urzędnik administracji centralnej, tajny radca rządowy. Urodzony 15 października 1792 r. w Münsterze w Westfalii, syn tajnego radcy Friedricha Christiana i Marii Josephine von Kaas. Krewny pochodzącego także z Münsteru Maximiliana (Maxa) Franza von Forckenberga, polityka, burmistrza Berlina. Urzędnik szczebla rządowego działający w pruskiej dyplomacji, doszedł do tytułu tajnego radcy rządowego i stanowiska konsula generalnego. W 1833 r. jako komisarz pełnomocny króla Prus ds. reorganizacji Wolnego Miasta Krakowa wszedł z ramienia Prus w skład Komisji Reorganizacyjnej trzech „mocarstw opiekuńczych”, która w tym samym 1833 r. opracowała i nadała WMK nową konstytucję, restrykcyjną dla i tak ograniczonej suwerenności państwa-miasta. Odznaczony pruskim Orderem Orła Czerwonego, kawaler francuskiego Orderu Legii Honorowej. Żonaty z Theresą z Forckenbecków, córką Theodora Heinricha, miał cztery córki i trzech synów, wśród nich pierworodny Oscar Franz Eduard, prawnik, burmistrz Rheine w Westfalii. Zmarł 11 lipca 1871 r. w Münsterze; tam też pochowany na nieistniejącym już cmentarzu parafii St. Ludgeri.

 

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK; niżej odcisk w laku pieczęci herbowej odciśniętej przez uhonorowanego w imieniu króla Prus na akcie zreformowanej w 1833 r. konstytucji WMK;

 

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 1952, nr Dziennika Głównego 5260 (ANK, sygn. WMK IV-22, s. 21) podjętą 17 sierpnia 1833 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Kasper Wielogłowski. Była to wspólna uchwała dla trzech komisarzy Komisji Reorganizacyjnej WMK: Wilhelma von Pflügla, Augusta von Forckenbecka i Ludwika Tęgoborskiego. Uhonorowanie nastąpiło w związku z przygotowaniem i nadaniem w 1833 r. nowej konstytucji WMK, co było zadaniem Komisji Reorganizacyjnej.

 

fotografia najstarszej z bram wejściowych na cmentarz Zentralfriedhof w niemieckim Münsterze, w mieście tym pochowany został August von Forckenbeck – prawdopodobnie na jednym z nieistniejących już cmentarzy (patrz także s. 114–115).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności