A+ A A-
Tom:
strona:

Wigand z Głubczyc

Rajca 1312 - 1317
Rajca 1321 - 1325
Rajca 1329 - 1330
Rajca 1332 - 1333
Burmistrz 1312 - 1317
Burmistrz 1321 - 1325
Burmistrz 1329 - 1330
Burmistrz 1332 - 1333

Wigant (Winand, Vigandus) von Lupczic (Lubshitz)

Bogaty mieszczanin krakowski należący do kręgu najbardziej aktywnych członków władz miejskich, przedstawiciel jednej z rodzin przybyłych do Krakowa ze Śląska Opolskiego (Głubczyce, Racibórz, Kietrz). Doświadczenie zbierał, wchodząc w skład ławy miejskiej, do której był powoływany w latach 1302,1305 i 1312. Pierwszy raz w radzie miejskiej został odnotowany w 1306 roku. Nie sprawował władzy w czasie buntu wójta Alberta (nr 8). Władysław Łokietek ufał mu, skoro powołał go w 1312 roku w skład nowej, zreformowanej rady miejskiej, a następne nominacje były ponawiane aż do roku 1330, wystąpił także jako rajca w roku 1333. Był właścicielem kilku nieruchomości, w tym domu położonego przy rogu Rynku i ul. Brackiej oraz domu przy ul. Floriańskiej - połowę tej nieruchomości sprzedał w 1326 roku Mikołajowi Polakowi, któremu zezwolił na budowę, ale tak, aby deszczówka z jego posesji nie czyniła szkód. Miał też udział w domu przy ul. Szewskiej, narożnym z Rynkiem, wcześniej skonfiskowanym wójtowi Albertowi. Został także odnotowany jako właściciel kramu sukiennego. Wigand, ożeniony z Katarzyną, miał synów: Macieja, zwanego Małym, i Piotra (nr 57) oraz córkę Klarę.

Z „Najstarszej księgi” strona 68 z wykazem rajców powołanych do rady miejskiej na 1325 rok
– oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 68)
Z „Najstarszej księgi” strona 68 z wykazem rajców powołanych do rady miejskiej na 1325 rok – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 68)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności