A+ A A-
Tom:
strona:

Amylej z Muchowa

Rajca 1312 - 1317
Rajca 1323 - 1324
Burmistrz 1312 - 1317
Burmistrz 1323 - 1324

Amylegius (Amilegius, Amilis) von Muchow

Przedstawiciel rodziny stanowiącej elitę urzędniczą miasta, pochodzącej z dolnośląskiego Muchowa koło Jawora, wsi należącej do cystersów. W pierwszej połowie XIV wieku trzech przedstawicieli tej rodziny było w Krakowie rajcami, dwóch wójtami, a sześciu ławnikami. Amylej rozpoczął karierę od zasiadania w ławie miejskiej w 1303 roku i radzie miejskiej w 1307 roku oraz ponownie w ławie w roku 1312. W czasie buntu wójta Alberta (nr 8) w latach 1311—1312 należał do stronników księcia Władysława Łokietka, który powołał go 14 czerwca 1312 roku do nowej, zreformowanej rady miejskiej. Ostatni raz odnotowany został w radzie w roku 1324. Amylej od roku 1302 był właścicielem, po Mikołaju z Demerowa, domu przy Rynku. Miał także zakupioną od Wiganda z Głubczyc (nr 16) połowę innego domu przy ul. Brackiej. Był właścicielem młyna nad Prądnikiem z przynależnymi mu polami, łąkami i ogrodami. W 1314 roku niejaka pani Menerisa stara sprzedała mu pół kramu sukiennego w Rynku, a w 1321 roku kupił od Ulryka Tatara (nr 20) cały kram sukienny, który następnie odstąpił Janowi zwanemu Model (nr 31) — kram ten stał się zatem przedmiotem obrotu pomiędzy trzema rajcami. Amylej zmarł przed 13 lipca 1341 roku, pozostawił synów: Piotra, Jana (nr 48) oraz Mikołaja (nr 55).

Z „Najstarszej księgi” strona 39 z wpisem dotyczącym wyboru ławników sądowych na 1317 rok, czego dokonali rajcowie
z Amylejem z Muchowa w składzie (jest to pierwszy odnotowany w źródłach krakowskich przekaz potwierdzający
nominację ławników przez rajców, a zatem dokumentujący nowe uprawnienie rady) – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 39)
Z „Najstarszej księgi” strona 39 z wpisem dotyczącym wyboru ławników sądowych na 1317 rok, czego dokonali rajcowie z Amylejem z Muchowa w składzie (jest to pierwszy odnotowany w źródłach krakowskich przekaz potwierdzający nominację ławników przez rajców, a zatem dokumentujący nowe uprawnienie rady) – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 39)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności