A+ A A-
Tom:
strona:

Walenty Jakubowicz

rajca 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617
burmistrz 1611, 1612

Valentinus Jacubowic (Jacubowicz, Jacubkowicz)

Aptekarz ze Stradomia, przedstawiciel tego przedmieścia we władzach Kazimierza. Został poświadczony na urzędzie wójta stradomskiego w latach 1605 i 1608–1610. Wzmiankowano go w roku 1608, gdy jako wójt brał udział w sesji sądowej odbywającej się w domu rajcy stradomskiego Walentego Konieczkowicza (nr 263), z udziałem ówczesnych ławników kazimierskich Wojciecha Michałowicza (nr 267) i Stanisława Postrzygaczowicza (nr 291) oraz Jana Lorka, ławnika stradomskiego. Z tego urzędu powołany został do rady miejskiej w roku 1611, na miejsce zarezerwowane dla stradomian, a opuszczone po śmierci wspomnianego rajcy Walentego Konieczkowicza. W radzie miejskiej zasiadał przez niecałe siedem lat, jednak tylko w roku otrzymania godności rajcowskiej oraz następnym odnotowany został w radzie urzędującej-burmistrzowskiej – luki w źródłach kazimierskich, a już w szczególności dotyczących Stradomia, pozwalają założyć, że rajcą urzędującym mógł być i w latach późniejszych. W roku 1616 sporządził testament, w którym na egzekutorów swojej ostatniej woli powołał Walentego Chmielika oraz przyszłego rajcę Adama Gołąba (nr 290). Zmarł w roku następnym; przy otwarciu testamentu okazało się, że jako samotny wdowiec pozostawioną przez siebie kamienicę na Stradomiu podzielił w ten sposób, że połowę legował bratankom Jakubowi i Stanisławowi, synom Jana Pigułki (który, wnioskując z przydomka, także zajmował się aptekarstwem), połowę natomiast dzieciom swoich sióstr Barbary i Anny. W inwentarzu pośmiertnym między innymi wymieniono: sygnet złoty w którym jest pieczęć nieboszczykowska, pierścień z kamykiem brunatnym, pierścionek z turkusikiem, obrączka na palec z rogiem. Na jego krzesło w radzie miejskiej jako rajcę reprezentującego Stradom po pewnym okresie wakatu, w 1620 roku, powołano Jerzego Bystrowskiego (nr 280).

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1610–1612: fragment wpisu dokumentującego wybór
rady urzędującej na rok 1612, z Walentym Jakubowiczem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 31, s. 931)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1610–1612: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1612, z Walentym Jakubowiczem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 31, s. 931)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności