A+ A A-
Tom:
strona:

Urban rzeźnik

rajca 1541, 1542
burmistrz 1541, 1542

Urbanus lanius

Rzeźnik, rajca i burmistrz kleparski, ojciec dwóch synów, także rajców i burmistrzów: Marcina Urbankowicza, powołanego do krakowskiej rady miejskiej w 1573 roku, oraz Tomasza Urbankowicza (nr 87), który śladem ojca zasiadł w radzie kleparskiej. W 1518 roku Urban został wymieniony jako jeden z opiekunów kaplicy św. Anny w kościele św. Floriana – zbudowali ją i opiekowali się nią rzeźnicy kleparscy. Ławnik w latach 1528 i 1529, 1531, 1536–1539 za kadencji wójtowskiej Walentyna Foltyna (nr 56), w latach 1530 i 1540 za wójtostwa Stanisława Sosny (nr 50), a także w latach 1532 i 1533, gdy urząd wójtowski sprawował Mikołaj Raczek (nr 57) oraz w roku 1535 za wójtostwa Aleksego Waliszowskiego (nr 53). W radzie miejskiej odnotowany tylko w latach 1541 i 1542, zasiadał wówczas w radzie urzędującej-burmistrzowskiej. W 1544 roku odnotowane zostały Dorota, wdowa po Urbanie rzeźniku, i Anna, córka Urbana, żona Wojciecha krawca. Rok później wzmiankowano Marcina, syn zmarłego Urbana rzeźnika. Tenże Marcin, przyszły rajca krakowski, w roku 1568 wystąpił w imieniu swoim i matki Doroty ze skargą do rady miejskiej przeciwko zamieszkałemu po sąsiedzku rajcy Baltazarowi Grodeckiemu (nr 84) o to, że wylewa ze swojego domu rynną na rynek nieczystości. Rada orzekła likwidację spornej rynny, ale konflikt trwał nadal, a jego wynik jest niewiadomy.

Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1539–1546: wpis z 1541 roku dokumentujący
wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Urbanem rzeźnikiem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 24, s. 112–113)
Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1539–1546: wpis z 1541 roku dokumentujący wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Urbanem rzeźnikiem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 24, s. 112–113)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności