A+ A A-
Tom:
strona:

Mateusz Pilat

rajca 1542
burmistrz 1542

Matheus Pilath

Rzeźnik. W 1540 roku wybrany do ławy miejskiej za wójtostwa Stanisława Sosny (nr 50). Kolejny przedstawiciel zawodu rzeźnickiego – cech musiał mieć mocną pozycję, skoro z niego wywodzili się liczni kandydaci zatwierdzani na urząd rajcowski. Mateusz Pilat pojawił się w radzie miejskiej na krześle rajcy w 1542 roku, zmarł w roku 1543. Żona Jadwiga sporządziła inwentarz pośmiertny, wykonawcami testamentu byli rajcowie Mikołaj Mikulecz (nr 54) i Jan Pochwa (nr 64).

Z księgi ławniczej Kleparza obejmującej sprawy z lat 1543–1546: fragment wpisu z 1543 roku zawierającego
inwentarz rzeczy po zmarłym Mateuszu Pilacie, rajcy w Kleparzu – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 3, s. 83)
Z księgi ławniczej Kleparza obejmującej sprawy z lat 1543–1546: fragment wpisu z 1543 roku zawierającego inwentarz rzeczy po zmarłym Mateuszu Pilacie, rajcy w Kleparzu – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 3, s. 83)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności