A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Turek

rajca 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560
burmistrz 1554, 1555, 1557, 1558

Nicolaus Thurek

Krawiec. Być może pochodził z rodziny Turków, która wydała rajcę Bartosza Turka (nr 24) – Mikołaj byłby wówczas jego wnukiem lub prawnukiem. W radzie miejskiej po raz pierwszy odnotowany został w roku 1539, ale był już wtedy rajcą starym, zasiadał w niej co najmniej do roku 1560. W radzie urzędującej-burmistrzowskiej wzmiankowany czterokrotnie, ale uwzględnić należy ubytki w księgach miejskich, tu z istotnych lat 1547–1553 i 1559–1560. Trzykrotnie, w latach 1550, 1551 i 1559, pełnił urząd wójta kleparskiego. W 1547 roku wraz z rajcą Janem Szklarskim (nr 51) świadczył przed sądem radzieckim w sprawie zapisu testamentowego na rzecz Anny, córki rajcy Jana z Koszyczek (nr 60), uczynionego przez jej zmarłego męża, w roku 1560 wraz z przyszłym rajcą Szymonem Łabuzkiem (nr 92) świadczył z kolei przed radą miejską w sprawie prawidłowego ochrzczenia i nadania imienia synowi Stanisława Żarnowskiego. Mikołaj Turek na pewno nie występuje już w roku 1564 ani w składzie rady miejskiej urzędującej, ani rady starej. Rok później odnotowana została Dorota, wdowa po zmarłym rajcy Mikołaju Turku.

Dokument wystawiony w 1547 roku przez radę miejską Kleparza, w którym potwierdzono, że rajcy kleparscy Jan Szklarski
(nr 51) i Mikołaj Turek oraz mieszczanin krakowski Andrzej Miechownik zeznali przed sądem radzieckim, iż nieżyjący już
Marcin, syn zmarłego Jakuba Ślęzaka, mieszczanina krakowskiego zamieszkałego przy ul. Szewskiej, zapisał w posagu swojej
żonie Annie, córce rajcy kleparskiego Jana notariusza ( Jana z Koszyczek – nr 60), kwotę 600 florenów; dokument opatrzony
jest odciskiem kleparskiej pieczęci radzieckiej – oraz zbliżenie pieczęci rady miejskiej i zapisu imienia
(Biblioteka Naukowa PAU/PAN w Krakowie, sygn. rkps 437, s. 46)
Dokument wystawiony w 1547 roku przez radę miejską Kleparza, w którym potwierdzono, że rajcy kleparscy Jan Szklarski (nr 51) i Mikołaj Turek oraz mieszczanin krakowski Andrzej Miechownik zeznali przed sądem radzieckim, iż nieżyjący już Marcin, syn zmarłego Jakuba Ślęzaka, mieszczanina krakowskiego zamieszkałego przy ul. Szewskiej, zapisał w posagu swojej żonie Annie, córce rajcy kleparskiego Jana notariusza ( Jana z Koszyczek – nr 60), kwotę 600 florenów; dokument opatrzony jest odciskiem kleparskiej pieczęci radzieckiej – oraz zbliżenie pieczęci rady miejskiej i zapisu imienia (Biblioteka Naukowa PAU/PAN w Krakowie, sygn. rkps 437, s. 46)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności