Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Tomasz Dunicz

rajca 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750
burmistrz 1724, 1727, 1728, 1729, 1730, 1733, 1737, 1738, 1746, 1747, 1750

Thomas Dunin

Kolejny po rajcy Jakubie (nr 322) przedstawiciel Duniczów we władzach kazimierskich. W radzie miejskiej zasiadał przez niecałe dwadzieścia siedem lat, począwszy od roku 1724, w tym w radzie urzędującej jedenastokrotnie. W sierpniu 1733 roku jako burmistrz stanął na czele delegacji miasta, która wzięła udział w uroczystościach złożenia w kolegiacie św. Floriana zwłok królów Jana III Sobieskiego i Augusta II Mocnego na kilkumiesięczny czas pomiędzy ich przywiezieniem z Prądnika a eksportacją na Wawel. Został odnotowany jako loner w 1741 roku oraz senior rajców w latach 1738 i 1744. Pod koniec życia, sprawując godność rajcy i burmistrza, był jednocześnie pisarzem miejskim. Gdy w roku 1750 zachorował, ten ostatni urząd rada kazimierska powierzyła jego synowi, przyszłemu rajcy Józefowi Duniczowi (nr 351). Wcześnie owdowiał, żona Anna zmarła w 1739 roku i została pochowana w kościele Bożego Ciała, koło ambony. Tomasz Dunicz zmarł 24 listopada 1750 roku, w wieku 70 lat; pochowany został przy małżonce.

Z akt miasta żydowskiego w Kazimierzu końcowy fragment kopii zawartego w 1729 roku układu między radą miejską kazimierską,
reprezentowaną przed rajców z burmistrzem Tomaszem Duniczem na czele, a kazimierską gminą żydowską w sprawie
opłat za utrzymywaną przez miasto instalację kanalizacyjną – zbliżenie zapisu imienia i funkcji
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Jud. Cas. 8, s. 352)
Z akt miasta żydowskiego w Kazimierzu końcowy fragment kopii zawartego w 1729 roku układu między radą miejską kazimierską, reprezentowaną przed rajców z burmistrzem Tomaszem Duniczem na czele, a kazimierską gminą żydowską w sprawie opłat za utrzymywaną przez miasto instalację kanalizacyjną – zbliżenie zapisu imienia i funkcji (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Jud. Cas. 8, s. 352)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska