Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Ticzko Opuler

Rajca 1379
Burmistrz 1379

Ticzon (Ticzo, Tycz , Tyczo) Opler (Opulier)

Kupiec sukienny, odnotowany w księgach miejskich w latach 1362—1379. W ławie miejskiej odnotowany został w 1362 roku, na urzędzie rajcowskim wzmiankowano go w roku 1379, z zaznaczeniem, że nie jest rajcą aktualnie urzędującym, lecz rajcą starym, wchodzącym w skład rady starej. Oznacza to, że rajcą czynnym, urzędującym, był w roku wcześniejszym (lub w latach wcześniejszych). Miał wysoką pozycję w mieście, w 1364 roku, jako przedstawiciel mieszczaństwa, wraz z rajcami i ławnikami przysięgał przestrzegać przywilejów założonego przez Kazimierza Wielkiego Studium Generale. Występował jako sędzia polubowny i rozjemca. W 1367 roku, wraz z rajcą Mikołajem Czanem (nr 76), doprowadzili do ugody w sporze majątkowym między rodzeństwem Janem i Anną Libenwerderami. W roku 1375 razem z rajcą Mikołajem Plesnerem (nr 80) wynegocjowali porozumienie w sporze spadkowym pomiędzy Magdaleną, żoną Marcina Wolframa (której Ticzko był prawnym opiekunem), a Katarzyną, siostrą tegoż Marcina. Był właścicielem domu położonego przy ul. Szewskiej oraz kramu sukiennego. Ticzko zmarł przed 18 listopada 1392 roku.

Z księgi ławniczej obejmującej lata 1365–1376 strony 34–35 z wpisem z 1367 roku, dotyczącym doprowadzenia przez
Peszka z Sale, Henryka Keczrera, Peszka o wolnej stopie (ociężałego) i Ticzka Opulera do ugody w sporze majątkowym między
rajcą Frenczlinem z Pragi (nr 77) a Krystyną i jej dziećmi, Justą i Bartłomiejem – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2, s. 34–35)
Z księgi ławniczej obejmującej lata 1365–1376 strony 34–35 z wpisem z 1367 roku, dotyczącym doprowadzenia przez Peszka z Sale, Henryka Keczrera, Peszka o wolnej stopie (ociężałego) i Ticzka Opulera do ugody w sporze majątkowym między rajcą Frenczlinem z Pragi (nr 77) a Krystyną i jej dziećmi, Justą i Bartłomiejem – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2, s. 34–35)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska