A+ A A-
Tom:
strona:

Tadeusz Piekarz

brązowy medal oznaczony numerem 6 przyznany 23 maja 2001 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXVIII/672/01)

Tadeusz Piekarz

 

współzałożyciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Krakowie, były wojewoda krakowski

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2001 r. w Pałacu Wielopolskich. Tadeusz Piekarz w sali Obrad RMK podczas wystąpienia do uczestników uroczystości oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Tadeusz Ludwik Piekarz, ekonomista, działacz opozycyjny, wojewoda krakowski. Urodzony 27 października 1941 r. w Krakowie. W 1967 r. ukończył tamtejszą Akademię Ekonomiczną oraz Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych, po czym podjął pracę w krakowskiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych (popularnej „Blaszance”). Po sierpniu 1980 r. stanął tam na czele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, był delegatem na 1. Zjazd „Solidarności”. W stanie wojennym współtworzył Robotniczy Komitet Strajkowy w Hucie im. Lenina i podziemną Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Małopolska; w 1982 r. internowany. Po uwolnieniu nadal związany z macierzystą „Blaszanką” – z czasem został dyrektorem zakładu. W 1989 r. współtworzył Krakowski Komitet Obywatelski, w 1990 r. został powołany na pierwszego po przełomie ustrojowym wojewodę krakowskiego; urząd ten pełnił do 1995 r. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony tytułem „Krakowianina Roku” i medalem św. Brata Alberta. Zmarł 1 marca 2005 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Rakowickim.

Brązowy medal nr 6 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVIII/672/01 podjętą 23 maja 2001 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Andrzej Gołaś, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 60-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 5 czerwca 2001 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK, akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” oraz reprodukcja wpisu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności