A+ A A-
Tom:
strona:

ks. Jerzy Bryła

brązowy medal oznaczony numerem 5 przyznany 23 maja 2001 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXVIII/671/01)

ks. Jerzy Bryła

 

ksiądz infułat, były proboszcz salwatorski, duszpasterz środowisk twórczych

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2001 r. w Pałacu Wielopolskich. Ks. Jerzy Bryła podczas wystąpienia w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego

 

Jerzy Franciszek Bryła, duchowny rzymskokatolicki, ksiądz infułat, duszpasterz osób głuchoniemych oraz środowisk twórczych. Urodzony 24 maja 1928 r. w Nowym Brzesku w powiecie proszowickim. W 1947 r. wstąpił do krakowskiego Seminarium Duchownego, studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1952 r. przyjął święcenia kapłańskie, był wikariuszem w Rajczy i Bielsku-Białej, a w latach 1958–1969 w parafii pw. św. Floriana w Krakowie – tam po ks. Karolu Wojtyle objął duszpasterstwo akademickie. W 1962 r. został mianowany archidiecezjalnym duszpasterzem głuchych, od 1968 r. jest też duszpasterzem środowisk twórczych. W latach 1975–2005 był proboszczem Prepozytury Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu i dziekanem Dekanatu Kraków-Śródmieście. W 1979 r. został honorowym kapelanem Ojca Świętego, w 1991 r. honorowym prałatem, w 1997 r. protonotariuszem apostolskim – infułatem. Od 1980 r. kapelan Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, honorowy obywatel miasta Krakowa (patrz s. 470–471).

Brązowy medal nr 5 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVIII/671/01 podjętą 23 maja 2001 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Andrzej Gołaś, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie nastąpiło w przededniu jubileuszu 50-lecia przyjęcia święceń kapłańskich przez uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 5 czerwca 2001 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK; wpis laureata do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności