A+ A A-
Tom:
strona:

Adam Bielański

brązowy medal oznaczony numerem 7 przyznany 5 lutego 2002 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XCIX//937/

Adam Bielański

 

profesor nauk chemicznych, czynny dla rozwoju środowiska naukowego

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2002 r. w Pałacu Wielopolskich. Adam Bielański w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Adam Bielański, chemik, profesor nauk chemicznych. Urodzony 14 grudnia 1912 r. w Krakowie. Ukończył chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1936 r., doktorat obronił na tajnych kompletach w 1944 r., profesurę nadzwyczajną uzyskał w 1955 r., zwyczajną po 7 latach (specjalność: chemia fizyczna, chemia nieorganiczna). W latach 1936–1964 był zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w latach 1951–1955 jako prorektor tej uczelni. Z kolei w latach 1964–1983 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w latach 1966–1968 był prorektorem. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w której honorowo przewodniczył Komisji Chemii. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, zasłużony m.in. w jej odnowieniu po przełomie 1989 r. Od 1968 r. pracował w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Oddziału Krakowskiego PAN, kierował tam grupą badawczą. Doktor h.c. UJ, AGH i Uniwersytetu Wrocławskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 4 września 2016 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Salwatorskim.

Brązowy medal nr 7 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIX/937/02 podjętą 6 lutego 2002 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Andrzej Gołaś, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie nastąpiło w jubileusz 90-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 5 czerwca 2002 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

 

Akt wręczenia medalu przez prezydenta miasta; wystąpienie laureata z mównicy prezydialnej Rady.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności