A+ A A-
Tom:
strona:

Szczepan Lubowiecki

burmistrz Wydziału Drugiego Przedmieście Kleparz 1802 - 1811

* por. Poczet 2013, s. 220

Ze sporządzonego w 1815 r. dokumentu Lista Urzędników i Officyalistów Etatowych
Administracyę Wewnętrzną Miasta Krakowa y Policyę Miejscową Składających […] oraz
kwalifikacyi onychże fragmenty dotyczące Szczepana Lubowieckiego wraz z opisem jego kariery
zawodowej, w tym z lat 1802–1811, gdy pełnił urząd burmistrza wydziałowego
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Mag I-175, s. 1256–1257)
Ze sporządzonego w 1815 r. dokumentu Lista Urzędników i Officyalistów Etatowych Administracyę Wewnętrzną Miasta Krakowa y Policyę Miejscową Składających […] oraz kwalifikacyi onychże fragmenty dotyczące Szczepana Lubowieckiego wraz z opisem jego kariery zawodowej, w tym z lat 1802–1811, gdy pełnił urząd burmistrza wydziałowego (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Mag I-175, s. 1256–1257)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności