Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Wydział (dzielnica 1802-1811) – Drugi Przedmieście Kleparz

                        

Wydział Drugi Przedmieście Kleparz według stanu z roku 1802 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1792 r.
W granicach tej dzielnicy, którą stanowił Wydział Drugi, znajdowały się Kleparz oraz dawne jurydyki, których przyłączenie
do Krakowa ostatecznie potwierdzono w 1802 r. Dla obszaru złożonego z szeregu byłych jurydyk położonych po wschodniej
stronie miasta przyjęła się zbiorcza nazwa „Wesoła” (od nazwy jednej z tych jurydyk), z czasem ten teren stanie się
wyodrębnionym Przedmieściem Wesoła. W omawianym okresie ta część miasta już bywała eksponowana w nazwie Wydziału
Drugiego – w aktach magistrackich spotykamy nazwę tego wydziału w postaci „Przedmieście Kleparz z Wesołą”. Użyte przy
powyższym planie wydziału nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Wydział Drugi Przedmieście Kleparz według stanu z roku 1802 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1792 r. W granicach tej dzielnicy, którą stanowił Wydział Drugi, znajdowały się Kleparz oraz dawne jurydyki, których przyłączenie do Krakowa ostatecznie potwierdzono w 1802 r. Dla obszaru złożonego z szeregu byłych jurydyk położonych po wschodniej stronie miasta przyjęła się zbiorcza nazwa „Wesoła” (od nazwy jednej z tych jurydyk), z czasem ten teren stanie się wyodrębnionym Przedmieściem Wesoła. W omawianym okresie ta część miasta już bywała eksponowana w nazwie Wydziału Drugiego – w aktach magistrackich spotykamy nazwę tego wydziału w postaci „Przedmieście Kleparz z Wesołą”. Użyte przy powyższym planie wydziału nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska