Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Wydział (dzielnica 1802-1811) – Trzeci Przedmieście Piasek

                                

Wydział Trzeci Przedmieście Garbary–Piasek według stanu z roku 1802 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1792 r.
W granicach tej dzielnicy, którą stanowił Wydział Trzeci, znajdowały się dawne północno-zachodnie, zachodnie i południowo-
-zachodnie jurydyki, z Krupnikami i Łobzowem oraz częściami Nowej Wsi, Czarnej Wsi i Półwsia Zwierzynieckiego, których
przyłączenie do Krakowa ostatecznie potwierdzono w 1802 r. Tworząc nazwę wydziału, posłużono się nazwą znaczącej,
b. jurydyki miejskiej Garbary, łącząc ją z równoległą nazwą „Piaski” – z czasem teren pomiędzy ulicami Krowoderską
a dzisiejszą Piłsudskiego uzyska miano Przedmieścia Piasek. Tereny na południe od ul. Piłsudskiego uzyskają natomiast
wspólną nazwę Przedmieścia Nowy Świat. Znajdowało to już wyraz w omawianym tu okresie w nazwie Wydziału Trzeciego,
który w magistrackich dokumentach bywał określany jako „Przedmieście Piasek z Nowym Światem i Czarną Wsią”.
Użyte tutaj i przy powyższym planie wydziału nazwy ulic podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Wydział Trzeci Przedmieście Garbary–Piasek według stanu z roku 1802 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1792 r. W granicach tej dzielnicy, którą stanowił Wydział Trzeci, znajdowały się dawne północno-zachodnie, zachodnie i południowo- -zachodnie jurydyki, z Krupnikami i Łobzowem oraz częściami Nowej Wsi, Czarnej Wsi i Półwsia Zwierzynieckiego, których przyłączenie do Krakowa ostatecznie potwierdzono w 1802 r. Tworząc nazwę wydziału, posłużono się nazwą znaczącej, b. jurydyki miejskiej Garbary, łącząc ją z równoległą nazwą „Piaski” – z czasem teren pomiędzy ulicami Krowoderską a dzisiejszą Piłsudskiego uzyska miano Przedmieścia Piasek. Tereny na południe od ul. Piłsudskiego uzyskają natomiast wspólną nazwę Przedmieścia Nowy Świat. Znajdowało to już wyraz w omawianym tu okresie w nazwie Wydziału Trzeciego, który w magistrackich dokumentach bywał określany jako „Przedmieście Piasek z Nowym Światem i Czarną Wsią”. Użyte tutaj i przy powyższym planie wydziału nazwy ulic podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska