Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Wosiński

Rajca 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693
Burmistrz 1674, 1686

Stanislaus Wosinsky

Doktor medycyny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, sekretarz królewski, pieczętujący się herbem Brodzic. Syn Walentego Wosińskiego (zmarłego w 1675 roku) z Chęcin, złotnika krakowskiego, oraz Katarzyny (zmarłej w roku 1644), córki kuśnierza Walentego Gędzickiego. Urodził się około 1644 roku. Na Uniwersytecie Krakowskim uzyskał tytuł doktora filozofii (w 1664 roku). Studia medyczne zakończył obroną doktoratu w Padwie (w 1666 roku). Przez pewien czas był tam konsyliarzem nacji polskiej. Doskonalił wiedzę w Rzymie, a po powrocie do kraju (w 1669 roku) rozpoczął praktykę lekarską. Do jego pacjentów należeli między innymi: król Michał Korybut Wiśniowiecki, podkanclerzy koronny Karol Tarło i biskup krakowski Andrzej Trzebicki. W 1676 roku został przyjęty w poczet profesorów Uniwersytetu Krakowskiego na Wydział Medycyny. Jako pierwszy wprowadził zajęcia z zakresu anatomii, a szczególną sławę przyniosły mu sekcje anatomopatologiczne, wykonywane w latach 1671−1689. Do rady miejskiej wszedł w 1674 roku z powołania wojewody krakowskiego Aleksandra Lubomirskiego, na miejsce po zmarłym Stanisławie Kłosowiczu (nr 528). Objęcie tego urzędu kosztowało go 380 złotych. W czasie dziewięcioletniej kariery rajcowskiej dwukrotnie wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Reprezentował miasto na sejmie w 1690 roku. Był prowizorem pierwszego w mieście szpitala dla umysłowo chorych. Ożenił się w 1670 roku z Teresą, córką rajcy Piotra Antoniego Pestalociego (nr 526), która wniosła mu w posagu 1636 złotych oraz część kamienicy przy Rynku nr 37. W spadku po ojcu przejął część kamienicy przy ul. Grodzkiej 15A. Z małżeństwa pozostawił dziesięcioro dzieci, w tym czterech synów: Emiliana (wstąpił do kamedułów na Bielany), Antoniego Piotra (pleban w Porębie), Stanisława Wawrzyńca (kanonik tarnowski) i Szymona Stanisława (kanonik u św. Michała w Krakowie) oraz sześć córek. Zmarł 6 stycznia 1694 roku. Na urzędzie rajcy zastąpił go Stanisław Antoni Łopacki (nr 562).

 

 

Karta tytułowa recto i verso pieśni weselnej pióra Walentego Wosińskiego, wydanej w Krakowie
w 1670 roku w związku z zaślubinami Stanisława Wosińskiego i Teresy, córki Piotra Antoniego Pestalociego (nr 526);
na odwrocie strony tytułowej herb Stanisława Wosińskiego (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 17299 I, Mag. St. Dr.)
Karta tytułowa recto i verso pieśni weselnej pióra Walentego Wosińskiego, wydanej w Krakowie w 1670 roku w związku z zaślubinami Stanisława Wosińskiego i Teresy, córki Piotra Antoniego Pestalociego (nr 526); na odwrocie strony tytułowej herb Stanisława Wosińskiego (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 17299 I, Mag. St. Dr.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska