Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Krzysztof Krauz młodszy

Rajca 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708
Burmistrz 1675, 1679, 1691, 1700, 1701, 1705, 1707

Christopherus Krauz

Kupiec, sekretarz królewski, syn rajcy Krzysztofa starszego (nr 514) i Jadwigi Celeścianki, brat Andrzeja, ławnika krakowskiego, bratanek rajcy Stanisława (nr 540). Korzystając z protekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, w 1672 roku wszedł do ławy miejskiej. W sierpniu roku 1674 został powołany do rady miejskiej, na miejsce po Franciszku Rolińskim (nr 501). Tym samym w radzie jednocześnie zasiadło trzech Krauzów: oprócz niego jego ojciec Krzysztof i stryj Stanisław. Krzysztof Krauz młodszy pełnił urząd rajcowski przez nieco ponad 34 lata. W tym czasie siedmiokrotnie był wybierany do rady urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W 1674 wraz ze stryjem Stanisławem pertraktował w imieniu miasta ugodę z kazimierskimi Żydami. Udzielał miastu pożyczek, między innymi na odprawianie poselstw. Od roku 1679 był prowizorem kościoła Mariackiego, w roku 1680 został dyrektorem strzelnicy. Interesy kupieckie prowadził z bratem Andrzejem. Importowali artykuły żelazne, eksportowali surowe skóry dostarczane głównie przez Żydów, z którymi utrzymywał ożywione stosunki (udzielał kahałowi krakowskiemu wysokooprocentowanych pożyczek). Za niezapłacenie cła i długi został dwukrotnie skazany na banicję, przed czym ratował go Jan III Sobieski. Gdy uwikłał się w zatarg z łowczym owruckim Wolskim, uprowadzono go z miasta. W efekcie w 1695 roku złożył przed radą oświadczenie, że popadł w ubóstwo, co potwierdził jego testament i pośmiertny spis inwentarza. Miał dwie kamienice położone przy ul. Sławkowskiej (obecnie nr 6). Ożenił się z Dorotą. Zmarł bezdzietnie 7 marca 1708 roku, został pochowany w kościele Mariackim w kaplicy Celeścińskiej. Jego miejsce w radzie zajął Tomasz Marcinkowski (nr 582).

 

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1676–1680 strony 563–564 z wykazem rajców urzędujących nominowanych
na rok 1679, wśród których znajduje się Krzysztof Krauz – oraz powiększenie zapisu imienia i godności sekretarza królewskiego
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 468, s. 563–564)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1676–1680 strony 563–564 z wykazem rajców urzędujących nominowanych na rok 1679, wśród których znajduje się Krzysztof Krauz – oraz powiększenie zapisu imienia i godności sekretarza królewskiego (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 468, s. 563–564)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska