A+ A A-
Tom:
strona:

Franciszek Jerzy Maryewski

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 3 marca 1910 roku

…w dowód uznania rzeczywistych i niespożytych zasług około dobra i rozwoju miasta Podgórza… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 27)

FRANCISZEK JERZY MARYEWSKI

 

poseł na Sejm Krajowy, burmistrz miasta Podgórza

 

Na poprzedniej stronie portret Franciszka Jerzego Maryewskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Franciszek Jerzy Maryewski, poseł na Sejm Krajowy, ostatni burmistrz miasta Podgórza, zastępca prezydenta Krakowa. Urodzony 10 października 1848 r. w Warszawie, syn Stanisława i Berty z Neumarków. Do Podgórza przybył w 1868 r.; związał się z zakładami przemysłowymi Maurycego Barucha, początkowo jako kasjer w młynach, później na stanowisku dyrektora zakładów. W 1884 r. wybrany do Rady Gminnej (następnie Miejskiej) Podgórza – zasiadał w niej ponad 30 lat, do rozwiązania w 1915 r. Przez 15 lat – od 1900 r. do końca samodzielności miejskiej Podgórza – sprawował urząd burmistrza miasta. W latach 1900–1914 posłował do Sejmu Krajowego Galicji. Po połączeniu Krakowa z Podgórzem w 1915 r. wszedł do Rady Miejskiej Krakowa, został IV zastępcą prezydenta miasta (po roku zrezygnował). W 1916 r. objął dyrekcję Banku Odbudowy Kraju we Lwowie, na stanowisku tym pozostał do 1924 r. Kawaler orderów Franciszka Józefa i Żelaznej Korony III kl. Żonaty dwukrotnie: z Wandą, córką Emila Serkowskiego (patrz s. 334–335), następnie z Józefą Resch. Miał syna Józefa Stanisława, prawnika, oraz córki Marię i Zofię. Zmarł 1 marca 1925 r. w Krakowie; pochowany na tamtejszym cmentarzu Podgórskim starym w grobowcu Serkowskich i Maryewskich.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 4846 podjętą na posiedzeniu 3 marca 1910 r. (ANK, sygn. 29/53/10, s. 132), gdy Franciszek Jerzy Maryewski sprawował stanowisko burmistrza. W uzasadnieniu ogólnie przywołano zasługi dla Podgórza. Data wręczenia dyplomu nie jest znana, zachowała się jedynie informacja, że 30 marca 1910 r. Rada postanowiła zapłacić Robertowi Jahodzie za wykonanie teki do niego. Honorowe obywatelstwo Franciszka Jerzego Maryewskiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 27). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa (patrz także s. 164).

 

Na tej stronie reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku – grobowiec Serkowskich i Maryewskich na cmentarzu Podgórskim starym w Krakowie (por. s. 335).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności