A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Lem

tytuł honorowego obywatela nadany 29 stycznia 1997 roku

…wybitnemu pisarzowi, filozofowi i uczonemu w uznaniu zasług dla kultury polskiej i światowej… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXX/693/07)

Stanisław Lem

 

pisarz, filozof, futurolog

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 22 marca 1997 r. w Pałacu Wielopolskich. Stanisław Lem w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Stanisław Herman Lem, pisarz, twórca fantastyki naukowej, futurolog, krytyk. Urodzony 12 września 1921 r. we Lwowie, obecnie na Ukrainie. Studiował medycynę na Uniwersytecie Lwowskim, studia kontynuował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdy w 1945 r. osiadł w Krakowie w ramach repatriacji – od końcowych egzaminów odstąpił. Rozwinął rozpoczętą we Lwowie działalność pisarską, książkowo debiutował w 1951 r. powieścią Astronauci. Od 1983 r. zamieszkiwał z rodziną w Wiedniu, powrócił do Krakowa w 1988 r. Jego dzieła weszły do kanonu gatunku science fiction. Niezależnie od tego nurtu swojej twórczości publikował w czasopismach eseje oraz felietony literackie i popularnonaukowe. Najczęściej tłumaczony polski pisarz, jego książki ukazały się w ponad 40 językach, w nakładzie łącznym ponad 30 milionów egzemplarzy. Był kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla (przyznano ją w 1980 r. Czesławowi Miłoszowi). Odznaczony Orderem Orła Białego, doktor h.c. UJ. Jego nazwiskiem oznaczono planetoidę (3836) Lem. Zmarł 27 marca 2006 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Salwatorskim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXX/693/97 podjętą 29 stycznia 1997 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wręczenie dyplomu nastąpiło 22 marca 1997 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Wręczenie oryginału dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz wpis do księgi pamiątkowej miasta; duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności