A+ A A-
Tom:
strona:

Ryszard Kukliński

tytuł honorowego obywatela nadany 7 maja 1997 roku

…w uznaniu zasług i zaangażowania w odzyskaniu przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości, jak również ofiary poniesionej dla Ojczyzny… (z zapisu w dyplomie – MK, nr inw. R-2558)

Ryszard Kukliński

 

pułkownik Wojska Polskiego, były agent wywiadu amerykańskiego

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 28 kwietnia 1998 r.  w Pałacu Wielopolskich. Ryszard Kukliński w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Ryszard Jerzy Kukliński (pseudonimy: „Jack Strong”, „Mewa”), pułkownik Ludowego Wojska Polskiego (pośmiertnie generał WP), agent wywiadu USA. Urodzony 13 czerwca 1930 r. w Warszawie, w wojsku od 1947 r. W 1964 r. ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP, był już wówczas związany z polskim wywiadem i kontrwywiadem wojskowym. W służbie w Sztabie Generalnym WP, w Zarządzie I Operacyjnym, w randze pułkownika. Od 1972 r. współpracował z Centralną Agencją Wywiadowczą, przekazywał węzłowe dane militarne dotyczące Polski i Układu Warszawskiego oraz przygotowywanego po sierpniu 1980 r. stanu wojennego. Ewakuowany przez Amerykanów z Polski do Stanów Zjednoczonych w listopadzie 1981 r. W 1984 r. skazany przez sąd wojskowy za zdradę na karę śmierci, w 1990 r. mocą amnestii zamienioną na 25 lat więzienia. W 1995 r. wyrok uchylono, kierując sprawę do ponownego rozpoznania, w 1997 r. śledztwo umorzono. W Polsce Ludowej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, od CIA otrzymał Distinguished Intelligence Medal. Zmarł 11 lutego 2004 r. w Tampie na Florydzie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXXI/ 67/97 podjętą 7 maja 1997 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 70-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 28 kwietnia 1998 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa oraz wręczenie oryginału przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności