A+ A A-
Tom:
strona:

Edward J. Moskal

tytuł honorowego obywatela nadany 8 stycznia 1997 roku

…w uznaniu zasług w … umacnianiu polskiej tradycji religijnej i kulturowej wśród Polaków zamieszkałych w Stanach  Zjednoczonych… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/678/97)

Edward J. Moskal

 

prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 6 kwietnia 1997 r. w Pałacu Wielopolskich. Edward J. Moskal podczas wystąpienia w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Edward J. Moskal, przedsiębiorca, działacz polonijny, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Urodzony w rodzinie polonijnej 21 maja 1924 r. w Chicago, w amerykańskim stanie Illinois. Po ukończeniu tamtejszej polskiej szkoły katolickiej oraz służbie w armii amerykańskiej w trakcie II wojny światowej podjął pracę zawodową jako broker ubezpieczeniowy, następnie objął prezesurę firmy wydającej prasę polonijną: „Dziennik Związkowy” i dwutygodnik „Zgoda”. Od 1942 r. był członkiem Związku Narodowego Polskiego, założonej w 1880 r., największej w USA, samopomocowo-ubezpieczeniowej organizacji polonijnej. W 1988 r. został wybrany jej prezesem. Od 1967 r. był skarbnikiem Kongresu Polonii Amerykańskiej, stanowiącego polityczną reprezentację Amerykanów polskiego pochodzenia. Wybór w 1988 r. na prezesa Związku Narodowego oznaczał jednoczesną prezesurę Kongresu. Oba te stanowiska pełnił do śmierci. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarł 22 marca 2005 r. w Chicago; pochowany na cmentarzu St. Adalbert w Niles, w aglomeracji chicagowskiej.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/ 678/97 podjętą 8 stycznia 1997 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 30-lecia czynnej pracy uhonorowanego w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Wręczenie dyplomu nastąpiło 6 kwietnia 1997 r. w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa oraz prezentacja oryginału przez Edwarda J. Moskala w obecności prezydenta miasta i przewodniczącego Rady.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności