Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Krauz

Rajca 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689
Burmistrz 1673, 1680

Stanislaus Kraus

Kupiec, sekretarz królewski, syn Dawida i Jadwigi Szwandrowicówny, brat rajcy Krzysztofa starszego (nr 514), stryj rajcy Krzysztofa młodszego (nr 544). W latach 1655–1672 sprawował urząd ławnika miejskiego. Brał wówczas udział w przygotowaniach miasta do obrony przed najazdem szwedzkim. W latach 1661–1663 reprezentował interesy ławy w sporze z rajcą i wójtem krakowskim Franciszkiem Cyrusem (nr 499) o prawo pierwszeństwa w ławie miejskiej. W połowie 1672 roku wojewoda krakowski Aleksander Lubomirski powołał go do rady miejskiej, na miejsce zmarłego rajcy Andrzeja Kortyna (nr 534). W trakcie ponad siedemnastoletniego zasiadania w radzie tylko dwukrotnie uzyskał nominację do rady urzędującej i sprawował funkcję burmistrza. Wraz ze swoim bratankiem Krzysztofem, zasiadającym w radzie równocześnie z nim, w 1674 roku reprezentował radę przy zawieraniu układu z Żydami kazimierskimi. Zajęty interesami kupieckimi uchylał się od posłowania na sejmy i sejmiki. Prowadził handel towarami żelaznymi, szczególnie kosami, które sprowadzał z Wrocławia i krajów austriackich, a sprzedawał we Lwowie, Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie i Kańczudze koło Przeworska. Z miast tych z kolei przywoził transporty szafranu, anyżu, tabaki i tytoniu oraz surowe skóry. Prowadził interesy z Żydami kazimierskimi, z którymi często się procesował. Miał kamienicę przy ul. Sławkowskiej (nr 10), kupił też dom przy ul. Szczepańskiej. Zmarł 22 sierpnia 1689 roku, pozostawiając synów: Franciszka, dominikanina, Sebastiana i Andrzeja Stanisława, rajcę (nr 559), oraz córkę Elżbietę, żonę Andrzeja Węgrzynowicza (nr 548). Zwolnione po jego śmierci miejsce w radzie miejskiej zajął Jerzy Kentz (nr 557).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1676–1680 fragment strony 756 z wykazem rajców urzędujących
nominowanych na rok 1680, wśród których znajdował się Stanisław Krauz – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 468, s. 756)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1676–1680 fragment strony 756 z wykazem rajców urzędujących nominowanych na rok 1680, wśród których znajdował się Stanisław Krauz – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 468, s. 756)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska