Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Antoni Lukini

Rajca 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688
Burmistrz 1673, 1682, 1685

Antonius Luccini (Luchini)

Kupiec korzenny, pochodzący ze znanej mieszczańskiej rodziny przybyłej z Lukki w Toskanii. Spokrewniony z krakowskimi rodzinami patrycjuszowskimi Pipanów, Bełzów i Pestalocich. W roku 1672 rozpoczął swoją pierwszą kadencję w ławie sądowej, lecz już w czerwcu tego roku wojewoda krakowski Aleksander Lubomirski powierzył mu krzesło w radzie miejskiej, zwolnione po zmarłym rajcy Franciszku Lupim (nr 524). Urząd rajcy sprawował nieco ponad 16 lat, jednak tylko trzykrotnie był powoływany do rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza. Był majętnym kupcem, handlował suknem, ale zgodnie z włoską specjalizacją przede wszystkim aksamitami, jedwabiem i towarem bławatnym. Towar ten sprowadzał do Krakowa z południowych Włoch. Handlował także towarami kolonialnymi i rybami, a od 1670 roku był w spółce pięciu kupców pochodzenia włoskiego, handlujących kosami. Jego własnością była kamienica położona przy Rynku (obecnie nr 5), na rogu z ul. Sienną. Nabył ją około roku 1680 od spadkobierców wspomnianego już Franciszka Lupiego. Miał także udziały, wraz z rodziną Pestalocich, w kamienicy przy Rynku (obecnie nr 37), zwanej „Lukinowską” lub „Pestalociowską”. Ożenił się z Katarzyną Wosińską. Zmarł 26 listopada 1688 roku, pozostawiając synów: Jana Antoniego, prawnika, profesora i rektora Uniwersytetu Krakowskiego, Józefa, kanonika kolegiaty Wszystkich Świętych oraz Wawrzyńca, łowczego bracławskiego. Jego miejsce w radzie zajął Jan Paweł Fryznekier (nr 556).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 25 z wpisem o wyborze w roku 1682
do rady miejskiej na miejsce po zmarłym Gabrielu Ochockim (nr 542) Marka Antoniego Federici (nr 553),
co miało miejsce, gdy funkcję burmistrza pełnił Antoni Lukini – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 25)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 25 z wpisem o wyborze w roku 1682 do rady miejskiej na miejsce po zmarłym Gabrielu Ochockim (nr 542) Marka Antoniego Federici (nr 553), co miało miejsce, gdy funkcję burmistrza pełnił Antoni Lukini – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 25)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska